АНКЕТА

1. Прозрачна ли е работата на Районен съд Тутракан в действията си и реагира ли своевременно на жалбите и сигналите на гражданите?
Да, прозрачна е
Да, но само в отделни случаи
Не, но все пак си върши работата
Категорично не
Не мога да преценя


2. Спред Вас, разумен ли е срока, в който се разглеждат делата?
Разглеждането на едно дело отнема прекалено много време
Делата се разглеждат в разумен срок
Не мога да преценя


3. Според Вас, делата отлагат ли се често?
Отлагат се прекалено често
Отлагат се толкова, колкото е необходимо
Не мога да преценя


4. Според Вас, кои са основните причини за отлагането на делата?
Представяне на болнични листове от адвокатите и страните
Неправилно призоваване на страните по делото
Не явяване на свидетелите
Искания за представяне на нови доказателства
Непредставяне на време на исканата съдебна експертиза или неявяване на вещото лице
Неявяване на адвокатите поради ангажираност по друго дело
Неявяване на страните
Не мога да преценя


5. Как бихте оценили административното обслужване на гражданите в Районен съд Тутракан?
Има ясни правила, които се спазват от всички
Отношението към всички е еднакво
Обслужването зависи от служителя
Обслужването не е добро
Нямам мнение


6. Според Вас, по чия вина се отлагат делата?
Съд
Адвокати
Свидетели
Другата страна
Вещите лица
Служителите в съда

Друго /може да опишете и изпратите на e-mail адрес rs343@mbox.contact.bg


7. Според Вас, какъв е разумния срок за насрочване на ново съдебно заседание?
2 седмици
1 месец
2 месеца
3 месеца
Повече


8. Лесно ли се намира информация за администрацията на Районен съд Тутракан и нейните услуги?
Да
Не
Колебая се да отговоря
Не знам


9. Намирате ли нужната Ви информация на Интернет страницата на Районен съд Тутракан?
Да
Да, но само част от необходимата информация
По скоро не
Не

Резултати